REGULAMENT DE CONCURS
Campionatul de Pacanele

 

 

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului “#Campionatul de Pacanele” (denumit in cele ce urmeaza “Concursul”) este societatea Tetranew SRL (denumită în continuare “Organizator”), persoană juridică romana cu sediul social în Str. Mihai Eminescu, Piatra Neamt, CUI 46705875, Numar de ordine J27/1077/2022 , inregistrat la Oficiul National cu nr 2531 din 26.10.2022 (denumit in continuare “Organizatorul”). Concursul nu a fost inca demarat, urmand sa fie anuntata data de catre Organizator, siteul, concursul, structura fiind in acest moment in realizare tehnica.

Art. 2 Conditiile de participare

La Concurs poate participa orice persoana fizica, majora, cu varsta de ce putin 18 ani impliniti la data participarii la Concurs, care are domiciliul sau resedinta in Romania, care doreste si are dreptul legal sa participle la jocuri de noroc autorizate in conditiile legislatiei aplicabile jocurilor de noroc si care accepta integral, expres, neechivoc si neconditionat conditiile prezentului regulament (denumit in continuare ,,Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii. Niciun Participant nu se poate prevala de necunoasterea Regulamentului pentru a justifica nerespectarea acestuia.

Participantul la Concurs NU trebuie sa detina un cont de joc activ, la data inceperii Concursului.

In cazul in care participantii furnizeaza date false sau necorespunzatoare, acestia pot pierde dreptul de a castiga. Organizatorul isi rezerva dreptul de descalifica oricare dintre Participantii care nu indeplinesc conditiile prezentului capitol.

Participantii care folosesc imagini care nu le apartin sau care nu pot dovedi ca le apartin vor fi descalificati automat din concurs. Daca se constata acest lucru la validarea premiului, concurentul declarant castigator va fi descalificat si ales un nou castigator prin metoda initiala, sau daca nu este posibil, printr-o alta metoda propusa de organizator.

Sunt descalificate automat imaginile care nu au legatura cu concursul sau care contin imagini in care apar minori.

Art. 3 Locul si durata de desfasurare

Concursul se desfasoara exclusiv in mediul online, si contine un sistem de premiere saptamanal, lunar si anual. Fiecare etapa de concurs va fi afisata pe site-ul campionatuldepacanele.ro  si va respecta prezentul Regulament.

Art. 4 Premiile concursului

Castigatorii saptamanali:

Castigatorii  saptamanali vor fi anuntati pe mail in fiecare zi de luni a saptamanii urmatoare celei desfasurarii Concursului. Daca figurati printre castigatori veti fi anuntat pe email iar premiu va  aparea in contul dumneavoastra impreuna cu sectiunea in care veti putea vedea o poza cu paysaf-ul atribuit dumneavoastra.

Castigatorii lunari:

Castigatorii lunari vor fi alesi la finele fiecarei luni in ultima duminica calendaristica si vor fi anuntati in prima zi de luni urmatoare desfasurarii Concursului. Daca figurati printre castigatori veti fi anuntat pe email iar premiu va  aparea in contul dumneavoastra impreuna cu sectiunea in care veti putea vedea o poza cu paysaf-ul atribuit dumneavoastra.

Castigatorii anuali:

Castigatorii anuali vor fi anuntati in ajun de Revelion si ii va desemna pe cei care au facut dovada celor mai mari castiguri pe intregul an. Daca figurati printre castigatori veti fi anuntat pe email iar premiu va  aparea in contul dumneavoastra impreuna cu sectiunea in care veti putea vedea o poza cu paysaf-ul atribuit dumneavoastra.

Structura premiilor este:

Se acorda premii saptamanale prin intermediul unor paysaf-uri in cuantum de: locul 1 – 500 de Lei, locul 2 – 300 de Lei, locul 3 – 200 de lei.

Se acorda premii lunare prin intermediul unor paysaf-uri in cuantum de: locul 1 – 1000 de Lei, locul 2 – 600 de lei, locul 3 – 400 de Lei.

Se acorda premii anuale prin intermediul unor paysaf-uri in cuantum de: locul 1 – 10.000 de Lei, locul 2 – 4000, locul 3 – 2000 de Lei.

Art. 5 Sistemul de desfasurare al Concursului

Pentru a fi inscris in Campionatul de Pacanele trebuie sa Nu ai cont activ la casino-urile pe care noi le avem afisate in pagina de inregistrare. Daca aveti deja cont la toate casino-urile afisate de noi, nu veti putea participa la concurs. Pentru a te inregistra trebuie sa te inscrii de unul din link-urile noastre si sa contactezi operatorul pe chat pentru a prezenta dovada inregistrarii. Operratorul valideaza inregistrarea si veti primi pe mail datele de inregistrare in cont si in Campionatul de Pacanele. In contul dumneavoastra veti descoperi sectiunea unde trebuie sa incarcati poza cu suma pe care o aveti.

Dupa ce aceasta suma va fi validata, veti fi inregistrat in clasamentul de pe site, acolo veti putea vizualiza locul ocupat.

Administratorul site-ului campionatuldepacanele.ro  va propune un Concurs in care jucatorii vor trebui sa pozeze cunatumul sumei castigate in intervalul de timp corespondent etapei de desfasurare a Concursului (saptamanal , lunar, anual) pentru a face dovada castigului obtinut. Fiecare etapa a Campionatului de Pacanele se va constitui int-un concurs bazat pe cea mai mare suma castigata iar sumele castigatoare vor fi selectate conform algoritmului matematic, de la cea mai mare la cea mai mica  si desemnarea a trei castigatori.

Fiecare Participant la Concurs are dreptul sa se fie desemnat castigator o singura data, pe saptamana dar poate fi ales si castigatorul lunar sau anual.

Se iau in considerare toate inscrierile in Concurs daca acestea au fost facute inaintea orei de inchidere prevazute, corespondente finalului fiecarei etape.

Art. 6 Sistemul de determinare al castigatorilor

Participantii se vor putea inscrie la Concurs prin incarcarea pozei cu suma acumulata. Stabilirea castigatorilor se face in functie de suma acumulata, aceasta suma apare in clasament. Cel care are cea mai mare suma (saptamanal. lunar sau anual) ocupa locul 1, suma urmatoare locul2 si la fel poziti a treia.

Premiile nu sunt transmibile si nu pot fi acordate prin echivalent.

Art. 7 Conditiile de validare

Pentru ca un Participant sa fie declarat castigator, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a).sa indeplineasca si sa respecte conditiile de la articolele 2,3,4,5 si 6 ale prezentului Regulament;
b) sa faca dovada detinerii unui cont de joc activ pe platforma de casino unde s-a inregistrat de pe link-urile afisate in pagina de inregistrare. In cazul in care nu se indeplinesc aceste conditii, premiul nu se acorda;
d) sa respecte solicitarea de validare a autenticitatii datelor sale inainte de acordarea premiului.

Un participant poate fi declarat castigator la o singura etapa a concursului saptamanal, lunar sau anual. Castigatorii saptamanali participa la alegerea celor lunari. Castigatorii lunari particicipa la desemnarea celor anuali (castigatorii saptamanali nu participa la desemnarea celor anuali daca nu sunt si castigatori lunari).

Castigatorii premiilor de etapa de la Faza 1 a Concursului #SuperStamAcasa nu pot castiga un nou premiu in Faza a 2-a, descrisa de prezentul regulament.

Nu sunt puse conditii de depuneri sau pariuri efectuate pentru jucatorii declarati castigatori.

Art. 8 Acordarea premiilor

Dupa desfasurarea fiecarei etape propuse pentru Concurs, respectiv a intregului concurs, administratorul site-ului va trimite email cu castigatorului iar suma castigata va  aparea si in contul utilizatorului.

Validarea castigatorilor va fi facuta de departamentul de Customer Suport Campionatului de Pacanele prin email. Jucatorul declarat castigator va fi contactat de organizator printr-un mesaj, in ziua anuntarii castigatorilor.

Organizatorul poate solicita dovezi suplimentare de autenticitate a datelor pentru a inmana paysafe-ul castigator. In cazul in care nu poate face validarea, castigatorul este descalificat si premiul nu ii este acordat.

Utilizatorul va furniza datele solicitate pentru validare prin adresa de email in termen maxim de 3 zile (72 de ore) de la primirea mesajului. Necomunicarea in 72 de ore a datelor de validare de catre jucator va anula dreptul de a primi premiul castigat.

In situatia in care un castigator nu a fost contactat sau nu a primit premiul in contul sau de joc in termen de 24 de ore de la validare, acesta poate semnala situatia printr-un email la contact@campionatuldepacanele.ro in care va specifica data concursului/etapei, adresa de email si user-ul din clasament. In acest caz nu se aplica regula de 72 de ore, Organizatorul avand obligatia sa remedieze situatia si sa acorde premiul in cel mai scurt timp posibil.

Art. 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul garantează tuturor Participanților că datele personale procesate cu prilejul Concursului Campionatul de Pacanele vor fi utilizate doar în scopul obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților

9.1. Datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator sunt numai a acelor Participanti ai Concursului si cuprind: nume, prenume, adresa de email si poza transmise prin chat si e-mail. Aceste date personale vor fi descarcate si  prelucrate ulterior de Organizator pentru scopuri de marketing.

9.2. Baza legala a prelucrarii urmatoarelor date personale ale Castigatorului: nume, prenume, adresa de email o constituie “executarea contractului”, in conditiile stipulate in prezentul Regulament.

Baza legala a prelucrarii Pozei cu suma castigata : consimtamant

Consimtamantul pentru prelucrarea Pozei va fi acordata de Jucator catre departamentul de Customer Suport al Organizatorului, prin intermediul unui atasament din contul personal.

Consimtamantul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopul determinat.

9.3. Durata de stocarea a datelor personale: 24 luni de la colectare/procesare.

9.4. Participantii au următoarele drepturi în baza GDPR:

  • Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ, asigurarea accesului la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de Organizator;
  • Dreptul  la  portabilitatea  datelor: la  cerere,  datele  Participantului  pot  fi  transmise direct unui alt operator;
  • Dreptul  la  opoziție: posibilitatea  de  opunere,  din  motive  legate  de  situația  particulară în care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea datelor cu caracter  personal  are  drept  scop  promovarea  de  produse/servicii,  Participantul  are  dreptul de a se opune în orice moment);
  • Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță referitoare la   datele   personale   care   îl   privesc, și   corectarea/rectificarea   acestora,   fară întârzieri nejustificate, în baza unei solicitări;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): în anumite condiții, Organizatorul va șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fără întârzieri nejustificate;
  • Dreptul  la  restricționarea  prelucrării: în  anumite  condiții,  Participantul  are  dreptul  de  a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.

Toate aceste drepturi și/sau retragerea consimțământului pot să fie exercitate printr-o  cerere  transmisă la adresa de e-mail: contact@campionatuldepacanele.ro

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată.

Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.

Art. 10 Informarea participantilor

Regulamentul poate sa fie consultat gratuit pe pagina www.campionatuldepacanele.ro.

Art. 11 Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente din Bucuresti.

Art. 12 Alte clauze

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea Concursului, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte ca aceasta sa intre in vigoare cu anuntarea modificarilor pe site-ul campionatuldepacanele.ro, respectiv in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Modificarile urmeaza sa intre in vigoare in termen de o zi de la publicarea acestora.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de socializare mentionata mai sus.

In situatia in care Concursul este interupt/suspendat, Organizatorul va acorda premiiile castigarilor desemnati pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament.

Pentru informatii suplimentare sau pentru eventuale reclamatii, Participantii se pot adresa in scris la sediul Organizatorului in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat

Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum si motivele de fapt care stau la baza reclamatiei.

Orice reclamatie va fi inregistrata si va fi solutionata in termen de maxim 15 de zile de la inregistrare, raspunsul urmand a fi comunicat in scris reclamantului.

Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru participarea la prezentul Concurs cu premii si au caracter contractual pentru partile implicate. Regulamentul explica toate drepturile si obligatiile participantilor.